Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza

Rada Miasta Podkowa Leśna podczas XVIII Sesji w dniu 9 lipca 2020 jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna Arturowi Tusińskiemu wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok.

To praca zespołowa – podkreślił burmistrz, dziękując radnym i pracownikom za dobrą współpracę, dzięki której udało się zrealizować budżet i osiągnąć tak znakomite wyniki finansowe.

Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2019 rok. Dobre wyniki finansowe miasta zauważają także niezależni eksperci. W tym roku Podkowa Leśna znalazła się w czołówce najlepiej zarządzanych gmin w obszarze finansów, zajmując III miejsce w kategorii gmin miejskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego.

Sprawdź również

XXII sesja Rady Miasta 26.11.2020

Zawiadomienie o zwołaniu sesji – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna